Ajut en l’àmbit de l’educació en el lleure i de les activitats extraescolars per la Covid-19 (empreses i persones autònomes)


Termini

Del 3 de desembre a les 9:00 hores a l’11 de desembre de 2020 a les 20.00 hores

Qui ho pot sol·licitar?

Poden acollir-se a aquesta convocatòria les les empreses i  les treballadores i treballadors autònoms dels sectors de l’educació en el lleure i de les activitats extraescolars que compleixin els requisits específics següents, segons les tres modalitats d’ajuts:

  • Les treballadores i treballadors autònoms, les empreses donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques en epígrafs corresponents a aquestes activitats, que prestin amb els seus propis mitjans alguna de les activitats extraescolars o de lleure educatiu, per a infants i joves d’entre 3 i 18 anys, recollides a l’article 2.1.b.2 del Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, modificat pel Decret llei 43/2020, de 17 de novembre, que s’estiguessin fent en data 30 d’octubre de 2020.
  • Les entitats privades, empreses i treballadores i treballadors autònoms titulars o gestores o gestors d’instal·lacions juvenils inscrites al Registre d’instal·lacions juvenils de la Direcció General de Joventut.

Què subvenciona?

Ajut en forma de prestació econòmica única, per a les empreses i entitats del sector del lleure educatiu i de les activitats extraescolars, per afavorir la sostenibilitat econòmica del sector, a conseqüència de la crisi sanitària de la covid-19.

Quina quantitat em poden donar?

La subvenció dependrà de la modalitat que es sol·liciti:

  • Per les empreses i persones autònomes donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques en epígrafs corresponents a aquestes activitats: 3.500,00 euros
  • Per les empreses o persones autònomes titulars o gestores d’instal·lacions juvenils registrades: 5.000,00 euros

Com el puc demanar?

Tota la informació de la convocatòria la trobaràs en el següent enllaç

Resum detalls

Ajut en l’àmbit de l’educació en el lleure i de les activitats extraescolars per la Covid-19 (empreses i persones autònomes)

Dates
Del 03/12/2020 al 11/12/2020

Categories

Organisme gestor Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya