Ajuts econòmics destinats a l’emprenedoria femenina


Termini

Del 26 de novembre al 18 de desembre de 2020

Qui ho pot sol·licitar?

Són objecte d’aquesta convocatòria les dones a l’atur que hagin iniciat una activitat emprenedora com a màxim l’1 d’octubre de 2019 o que hagin constituit una nova activitat empresarial i/o professional.

Què subvenciona?

Les actuacions subvencionables amb càrrec a aquesta convocatòria estan cofinançades pel Fons Social Europeu (FSE) a través del Porgrama Operatiu de Treball, Formació i Educació 2014-2020.

En concret, els ajuts objecte d’aquesta convocatòria s’articulen en les següents línies:26

  • Línia 1: Nova activitat empresarial amb alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o a la mutualitat de col·legi professional corresponent i en l’Impost d’Activitats Econòmiques de dones aturades.
  • Línia 2: Finançament de les despeses directes necessaris per a la posada en marxa de la nova activitat empresarial.

Quina quantitat em poden donar?

La quantitat a la que es pot accedir ve determinada d’acord amb la línia d’ajut:

  • Línia 1: Ajuda màxima de 600 euros
  • Línia 2: Ajuda màxima de 2.000 euros

Com el puc demanar?

Trobareu informació ampliada sobre aquesta convocatòria en el següent enllaç

Resum detalls

Ajuts econòmics destinats a l’emprenedoria femenina

Dates
Del 26/11/2020 al 18/12/2020

Categories

Organisme gestor Càmara de Comercio de España