Ajudes a les empreses de Móra la Nova al foment de les activitats econòmiques del municipi, escombraries 2023


Termini

Del 14 de juny al 13 de juliol de 2023

Qui ho pot sol·licitar?

Poden optar a l’obtenció de l’ajut, els titulars d’activitats econòmiques que estiguin radicades a Móra la Nova i que siguin subjectes passius del preu públic per recollida, transport i tractament d’escombraries.

Què subvenciona?

El foment de les activitats econòmiques del municipi de Móra la Nova, escombraries, exercici 2022 amb càrrec al pressupost de 2023.

Quina quantitat em poden donar?

L’import de l’ajut no excedirà del 80% del cost del rebut del preu públic per la recollida, transport i tractament d’escombraries, descomptat el cànon de residus i l’IVA.

Com el puc demanar?

La sol·licitud es realitzarà mitjançant la presentació de la corresponent instància preferentment per via telemàtica, adjuntant:
a. Declaració responsable acreditativa del pagament del preu públic per la recollida, transport i tractament d’escombraries de l’exercici objecte de l’ ajut.
b. Declaració responsable d’estar al corrent amb les obligacions tributàries de l’AEAT i de la Seguretat Social, autoritzant a l’Ajuntament de Móra la Nova a consultar aquestes dades. En cas de no signar una autorització caldrà aportar els certificat d’estar al corrent amb les obligacions tributàries de l’AEAT i de la Seguretat Social.

 

Consulta la convocatòria en el següent enllaç  així com les bases i si vols demanar cita prèvia, a partir del dilluns dia 19, us podeu posar en contacte amb les oficines de l’ajuntament al 977400347 Horari cita prèvia de 13.30h a 14.40h.

Resum detalls

Ajudes a les empreses de Móra la Nova al foment de les activitats econòmiques del municipi, escombraries 2023

Dates
Del 14/06/2023 al 13/07/2023

Categories

Organisme gestor Ajuntament de Móra la Nova