Ajuts del Programa de modernització del Comerç (NextGenerationEU)


Termini

De les 9:00 hores del dia 20 de juny de 2023 i acaba a les 14:00 hores del dia 19 de juliol de 2023.

Qui ho pot sol·licitar?

Podran acollir-se a aquests ajuts:

 • Les persones professionals autònomes que siguin titulars d’un establiment de comerç al detall.
 • Les petites i mitjanes empreses titulars d’un establiment de comerç al detall.
 • Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials de comerç sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Per ser beneficiari d’aquestes subvencions l’activitat principal del negoci haurà de correspondre amb les activitats recollides dins del CNAE 45 o 47 de la Classificació Nacional de les Activitats Econòmiques 2009 (CNAE 2009).

En el cas de les empreses de comerç és necessari que disposin, com a mínim, d’un establiment a peu de carrer a Catalunya. No podran obtenir la condició de beneficiaris en el marc d’aquesta convocatòria les empreses fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.

Què subvenciona?

En el cas de les empreses de comerç es consideraran subvencionables els projectes que incloguin les actuacions següents:

 • Noves tecnologies dirigides a millorar diferents àrees de l’estratègia comercial en línia i de comunicació, del model de negoci i de l’experiència de compra:
  Ús de noves tecnologies i tècniques d’analítica avançada per millorar l’atenció i fidelització dels clients.
  Despeses per fomentar i millorar l’experiència de compra en l’entorn digital (creació d’una botiga online).
  Implementació de solucions de ciberseguretat.
  Despeses per al desenvolupament d’aplicacions informàtiques que serveixin per promocionar productes i serveis.
  Despeses de contractació de serveis d’assessorament tecnològic efectuat per persones acreditades pel CCAM.
 • Transformació del punt de venda:
  Digitalització de la gestió del comerç.
  Transformació digital del comerç no sedentari.
  Aplicació de noves tecnologies en el punt de venta per millorar i actualitzar el procediment de pagament.
  Adquisició de mobiliari tecnològic i eines tecnològiques per a l’establiment físic: balances, ordinadors, tauletes….
  Interactivitat: etiquetes NFC, codis QR….).
  Implantació d’etiquetes electròniques RFID.
  Sistemes de comptadors de persones.
  Sistemes de mesura del tràfic de persones a les diferents àrees de la botiga (mapes de calor).
 • Sostenibilitat i economia circular:
  Inversions per disminuir el consum d’envasos i embalatge.
  Adopció de noves tecnologies per disminuir els costos i l’impacte mediambiental de la distribució comercial, especialment pel que fa referencia a l’últim quilòmetre.
  Instal·lació de sistemes digitalitzats de punts de recollida (compra de guixetes i/o armaris amb el software corresponent) dins dels establiments físics en trama urbana consolidada.

Quina quantitat em poden donar?

El projecte ha de comportar una inversió mínima de 2.000 euros. La intensitat de l’ajut que es concedeixi serà d’un màxim del 80% de les despeses subvencionables del projecte finançat. La quantia màxima d’ajut que podrà rebre un únic beneficiari és de 75.000 euros.

Com el puc demanar?

Accedeix al tràmit a través del següent  enllaç.

Normativa relacionada:

Resum detalls

Ajuts del Programa de modernització del Comerç (NextGenerationEU)

Dates
Del 20/06/2023 al 19/07/2023

Categories

Organisme gestor Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya