Programa MOVES II: ajuts a projectes singulars en mobilitat elèctrica


Termini

Fins el 25 de novembre de 2021

Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser beneficiàries d’aquest ajut les persones jurídiques que realitzin accions singulars en matèria de mobilitat elètrica, és a dir empreses (micro, petites, mitjanes i grans)

Què subvenciona?

S’atorgaran ajuts als projectes que presentin un grau significatiu d’innovació en alguna de les següents àrees:  

  • Mobilitat elèctrica i aplicacions TIC;  
  • Infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics innovadora, recàrrega d’hidrogen per vehicles i integració amb altres xarxes intel·ligents;  
  • Aplicacions de nous desenvolupaments de bateries i emmagatzematge elèctric per mobilitat;  
  • Projectes de desenvolupament o innovació de nous processos o prototips de models o components de vehicles elèctrics.  

Quina quantitat em poden donar?

S’estableix un límit màxim d’ajut pels projectes de 15M € per projecte i beneficiari i una inversió mínima per projecte de 100.000 €.  

Com el puc demanar?

Accedeix al tràmit en el següent enllaç

Resum detalls

Programa MOVES II: ajuts a projectes singulars en mobilitat elèctrica

Dates
Del 29/09/2021 al 25/11/2021

Categories

Organisme gestor Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO)