Subvencions de suport a projectes de reindustrialització i nous projectes d’inversió del sector industrial i de serveis a la producció


Termini

Fins al 31 d’octubre de 2021

Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les empreses amb seu social o operativa a Catalunya, i amb la CCAE industrial o de serveis a la producció entre el llistat de l’Annex 4 de les bases reguladores

Què subvenciona?

Aquest ajut subvenciona projectes de reindustrialització i nous projectes d’inversió del sector industrial i de serveis a la producció que ajudin a mitigar l’efecte negatiu que la pandèmia de la Covid-19 ha generat sobre la indústria mitjançant les línies següents:

  • Subvencions a projectes de reindustrialització que contribueixin a tornar a posar en marxa o continuar l’activitat de centres productius objecte d’un tancament o deslocalització.
  • Subvencions a projectes que incorporin a centres productius existents llocs de treball afectats per situacions de tancament, reducció d’activitat o deslocalització, acordat en el marc del procediment del període de consultes de l’expedient de regulació d’ocupació entre empresa i representants socials.
  • Subvencions a projectes per a la realització d’inversions industrials en actius fixes a Catalunya i/o que alhora comportin un increment net de llocs de treball.
  • Subvencions a projectes d’adquisició d’empreses industrials o de serveis a la producció en situació de dificultat que hagin comunicat aquesta situació al Departament d’Empresa i Treball.
  • Subvencions a la realització d’anàlisis d’oportunitats empresarials per tal d’aconseguir aliances estratègiques, fusions i adquisicions entre empreses del sector industrial.

Quina quantitat em poden donar?

L’import màxim de l’ajut serà de 1.800.000,00 euros per projecte.

Per a les despeses de personal, l’ajut serà d’un màxim de 10.000,00 euros per lloc de treball contractat d’acord amb el projecte subvencionat.

Per a les despeses generals, un màxim del 25% de les despeses que es produeixen en els 12 mesos a comptar a partir de la formalització de l’operació que doni dret a l’ajut.

Pels actius fixos, un màxim del 10% del valor dels actius assumits dins del projecte.

Com el puc demanar?

Les bases reguladores de l’ajut es poden consultar aquí

La convocatòria de la subvenció es pot descarregar aquí

Resum detalls

Subvencions de suport a projectes de reindustrialització i nous projectes d’inversió del sector industrial i de serveis a la producció

Dates
Del 21/09/2021 al 31/10/2021

Categories

Organisme gestor Agència per la Competitivitat de l'Empresa