Subvencions del Programa Ocupació + Transformació


Termini

Del 20 de febrer de 2023 a les 9.00 h fins al 28 de febrer de 2023 a les 15.00 h.

Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser beneficiàries i beneficiaris de la subvenció:

  • Les microempreses, qualsevol quina sigui la seva forma jurídica, incloses les comunitats de béns, les associacions i fundacions amb activitat econòmica i les persones treballadores autònomes que tinguin entre 1 i 5 treballadors assalariats en el moment de sol·licitar l’ajut, que tinguin almenys un centre de treball a Catalunya, i que el volum de negoci anual del darrer exercici disponible no sigui superior a 2 milions d’euros.
  • Les cooperatives i les societats laborals que tinguin fins a 5 socis treballadors en el moment de sol·licitar l’ajut i que tinguin almenys un centre de treball a Catalunya i que el volum de negoci anual del darrer exercici disponibles no sigui superior a 2 milions d’euros. En el cas de les cooperatives, han d’haver optat per la modalitat d’assimilats a persones treballadores per compte d’altri, als efectes de la Seguretat Social.

Important: Les persones que van rebre la subvenció del Programa Ocupació + Transformació el 2022 no podran ser beneficiàries de la convocatòria 2023.

Què subvenciona?

L’objecte de la convocatòria és oferir suport per al manteniment de l’ocupació i facilitar la seva digitalització o transició cap a l’economia verda.

Les línies d’actuació que contempla són:

  • Línia 1, actuacions per mantenir l’ocupació durant un període mínim de sis mesos de les persones treballadores per compte d’altri contractades per microempreses i persones treballadores autònomes, així com el de les persones sòcies-treballadores d’empreses d’emprenedoria col·lectiva, i per realitzar una acció que faciliti la transició productiva de la seva activitat cap a l’economia verda.
  • Línia 2, actuacions per mantenir l’ocupació durant un període mínim de sis mesos de les persones treballadores per compte d’altri contractades per microempreses i persones treballadores autònomes, així com el de les persones sòcies-treballadores d’empreses d’emprenedoria col·lectiva, i per realitzar una acció que faciliti la transició productiva de la seva activitat cap a l’economia digital.

L’acció de recolzament per iniciar la transformació cap a l’economia verda i/o transició digital consistirà en la participació en accions de formació d’una durada mínima total de 10 hores finançades amb fons públics, formació bonificada o programada per les empreses o formació privada. L’acció o accions formatives que es realitzin tindran com a objectiu facilitar la millora de la situació de l’empresa envers la transformació cap a l’economia verda/transformació digital.

La persona física o jurídica beneficiària es compromet a dur a terme en el termini de 6 mesos des de l’atorgament de l’ajut una actuació que faciliti la transició de la seva activitat productiva cap a l’economia verda o digital, segons la línia de subvenció atorgada.

Quina quantitat em poden donar?

La quantia màxima d’aquesta subvenció és de 5.000 euros a tant alçat per empresa beneficiària, pel manteniment de l’ocupació durant 6 mesos des de la data de sol·licitud de l’ajut i té per objecte compensar una part dels costos salarials dels treballadors assalariats de la microempresa o de la persona treballadora autònoma, o dels seus socis-treballadors o de treball de l’empresa que en sigui beneficiaria, amb centre o centres de treball a Catalunya.

Com el puc demanar?

Accedeix al tràmit a través del següent enllaç.

Accedeix  a les FAQS a través del següent enllaç.

Normativa relacionada

Resum detalls

Subvencions del Programa Ocupació + Transformació

Dates
Del 20/02/2023 al 28/02/2023

Categories

Organisme gestor Departament d'Empresa i Treball