Programa Kit Consulting – segment A (10-49 treballadors):


Termini

Del 18 de juny al 31 de desembre de 2024

Qui ho pot sol·licitar?

Podran ser beneficiaries d’aquests ajuts les PIMEs d’entre 10 i menys 50 treballadors que tinguin el domicili fiscal ubicat en territori espanyol.

Què subvenciona?

Seran subvencionables les despeses en les que incorri el beneficiari per a la contractació dels serveis d’assessorament inclosos al Catàleg de Serveis d’Assessorament del Programa següents:

Servei d’Assessorament en Intel·ligència Artificial.
Servei d’Assessorament en Anàlisi de Dades (Bàsic).
Servei d’Assessorament en Anàlisi de Dades (Avançat).
Servei d’Assessorament en Ventes Digitals.
Servei d’Assessorament en Processos de Negoci o Processos de Producció.
Servei d’Assessorament en Estratègia i Rendiment de Negoci.
Servei d’Assessorament en Ciberseguretat (Bàsic).
Servei d’Assessorament en Ciberseguretat (Avançat).
Servei d’Assessorament en Ciberseguretat (Preparació per a la Certificació).
Servei d’Assessorament “360” en Transformació Digital.

Únicament podran prestar assessorament pels serveis associats al programa els Assessors Digitals Adherits que formin part del Catàleg de Serveis d’Assessorament del Programa.

Consulta el  Catálogo digitalizadores

Quina quantitat em poden donar?

L’import de l’ajut, anomenat “bo d’assessorament digital”, serà de: 12.000 €

Com el puc demanar?

Accedeix al tràmit en el següent enllaç.

Per més informació consulta la web de Accelera Pyme

Normativa:

Resolució de convocatòria d’ajut

Bases Reguladores

 

Resum detalls

Programa Kit Consulting – segment A (10-49 treballadors):

Dates
Del 18/06/2024 al 31/12/2024

Categories

Organisme gestor Acelera pyme - Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital