Ajuts per a la promoció de productes vinícoles en els mercats de països tercers


Termini

Del 22 de desembre de 2021 al 14 de gener de 2022.

Qui ho pot sol·licitar?

  • Empreses vinícoles elaboradores o comercialitzadores.
  • Organitzacions i associacions d’organitzacions de productors vitivinícoles.
  • Organitzacions interprofessionals agroalimentàries.
  • Organitzacions professionals amb activitat majoritària en el sector del vi i que tinguin entre les seves finalitats estatutàries la promoció i comercialització del vi.
  • Òrgans de gestió i representació de les IGP, DO, així com les seves associacions.
  • Associacions temporals o permanents de dos o més productors que tinguin entre les seves finalitats la promoció i comercialització del vi.
  • Cooperatives que comercialitzin vins elaborats per a aquestes o per als seus associats.
  • Entitats associatives sense ànim de lucre participades exclusivament per empreses del sector vitivinícola i que tinguin entre les seves finalitats la promoció exterior dels vins.
  • Organismes públics amb competència legal establerta per a desenvolupar actuacions de promoció de productes i mercats de tercers països.

Què subvenciona?

Aquests ajuts tenen per objecte promoure l’exportació dels productes vinícoles a tercers països, amb la finalitat de contribuir a la millora de la seva posició competitiva i la consolidació d’aquests productes, o bé promoure l’obertura de nous mercats.

Quina quantitat em poden donar?

D’acord amb el nou Pla financer presentat per l’Estat espanyol, per a aquesta mesura hi haurà un import previst de 48.054.267,00 euros per a l’any 2023 que s’ha de repartir entre les comunitats autònomes en la Conferència Sectorial d’Agricultura i Desenvolupament Rural.

L’import màxim que ha de concedir el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació es determinarà en l’esmentada Conferència, un cop valorades totes les sol·licituds presentades.

Com el puc demanar?

Tota la informació de la convocatòria la trobaràs en el següent enllaç

Resum detalls

Ajuts per a la promoció de productes vinícoles en els mercats de països tercers

Dates
Del 22/12/2021 al 14/01/2022

Categories

Organisme gestor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Generalitat de Catalunya