Reglament Veri*Factu: facturació electrònica per empreses


Entrada en vigor

Desembre de 2023. Data límit de compliment 1 de juliol de 2025

A qui afecta?

Aquest nou decret afecta a la totalitat d’empreses i autònoms amb seu fiscal a l’estat espanyol i amb una facturació anual inferior als 6 milions d’euros, les quals estaran obligades a utilitzar un sistema “VeriFactu” (sistema d’emisió de factures verificable) per a l’enviament dels registres de facturació a la sede electrònica de l’Agència Tributària en el moment de la seva emisió.

Quines novetats s’introdueixen?

Aquest reglament és conegut col·loquialment amb la denominació de ‘Reglament Veri*Factu’, que determina els requisits que han d’adoptar els sistemes i els programes informàtics o electrònics que suportin els processos de facturació d’empresaris i professionals, així com l’estandardització de formats dels registres de facturació.

A més de la lluita contra el frau i l’evasió fiscal, aquests sistemes permetran avançar en la digitalització de les empreses i millorar els serveis d’assistència que l’Agència Tributària presta als contribuents, oferint a aquests la possibilitat, quan utilitzin sistemes ‘Veri*factu’ amb enviament de dades, de descarregar les operacions, facilitant així la confecció dels llibres registre fiscals i els models tributaris.

A aquest reial decret li seguirà l’ordre ministerial de desenvolupament tècnic, a partir de la qual els desenvolupadors de programes informàtics hauran de sotmetre’s a les seves disposicions en un termini màxim de 9 mesos. Així mateix, hauran d’incorporar els seus productes una “declaració responsable” de compliment d’aquesta normativa.

On puc consultar la nova normativa?

La nova normativa va ser aprovada mitjançant Reial Decret 1007/2023, de 5 de desembre (Reglament Veri*Factu).

Resum detalls

Reglament Veri*Factu: facturació electrònica per empreses

Dates
Del 31/12/2023 al 01/07/2025

Categories

Organisme gestor Generalitat de Catalunya