2011 – Projecte per a la millora de la competitivitat del sector primari agroalimentari a la Ribera d’Ebre