2011 – OLI
Projecte per a la millora de la competitivitat del sector primari agroalimentari a la Ribera d’Ebre

Realització una fotografia de la realitat empresarial del sector agroalimentari per a poder aprofundir en els reptes estratègiques a mig i llarg termini a partir del posicionament actual del conjunt d’empreses del sector, així com, les àrees de millora a les quals ha de fer front per a ser competitius i donar resposta a les tendències del sector.
La realització d’aquesta acció  va permetre d’identificar les estratègies a mig i llarg termini per a millorar la competitivitat del sector amb el consens dels empresaris oleícoles mitjançant la creació dels Grups de Treball sectorials  i dissenyar conjuntament amb els empresaris un Pla d’acció, fet que va permetre engegar un procés de canvi en la forma de fer, sent la col·laboració público-privada la base de treball.

Metodologia de treball:

  • Entrevistes individuals amb empresaris del sector agroalimentari i visites a les instal·lacions i finques.
  • Base de dades SABI.
  • Grups de Treball formats per empresaris i agents públics com a espais de diàleg per al consens, la validació i la priorització de les accions a dur a terme per a millorar la competitivitat del sector.

Les estratègies principals de creixement del sector oleícola que es van identificar van ser:

  • Impulsar l’estratègia maquil·la gourmet i gourmet marca pròpia.
  • Augmentar les vendes en el canal de la restauració.
  • Disminuir els costos de producció de l’oli i les olives.
  • Internacionalització.

D’acord amb aquestes estratègies de creixement del sector oleícola els següents anys es realitzen un conjunt d’accions consensuades, validades i prioritzades per l’empresariat.