2014 – TURISME
Definició de l’estratègia de desenvolupament turístic en base al GR-99

Ribera-dEbre-Rafael-López-Monnè-2

Durant l’any 2014 es treballa en la “Definició de l’estratègia de desenvolupament turístic en base al GR-99”.

El projecte respon a la necessitat de continuar el procés de valoració turística del GR-99, tant a nivell de crear complicitats en el territori –amb les institucions que li poden donar el recolzament necessari-, com també amb els agents turístics i, amb l’objectiu de treballar conjuntament amb els territoris de Catalunya i de la resta de l’estat espanyol, per convertir el recurs Riu Ebre/GR-99 en un producte turístic de referència en els mercats, aprofitant les experiències que han desenvolupat els principals rius europeus.

El conjunt d’actuacions que es van dur a terme varen  ser:

  • Redacció del Pla de Relacions Institucionals.
  • Redacció del document de presentació de l’estratègia de desenvolupament turístic.
  • Reunions amb el Patronat de Turisme de Terres de l’Ebre, els Presidents dels Consells Comarcals de Terres de l’Ebre, a la Delegació del Govern a Terres de l’Ebre i Reserva de la Biosfera a Terres de l’Ebre i al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
  • Difusió a través de xarxes socials i altres mitjans de comunicació.
  • Anàlisi de les convocatòries de programes de cooperació i finançament.
  • Preparació de la documentació necessària per a presentar com projecte a alguna convocatòria de caràcter estatal o europeu.
  • Presentació del GR-99 en una iniciativa de cerca de socis per a les convocatòries del programa COSME de la CE canalitzada a través de la xarxa NeCStour i la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya.
  • Presentació de la iniciativa en el marc de la fira FITUR a Madrid, amb representants de 7 Comunitats Autònomes i 2 Ministeris.