2013 – TURISME
Estudi de col·laboració público-privada per al desenvolupament de l’oferta turística a l’entorn del GR-99

Entrada del pas de l'Ase, la Ribera d'Ebre, Terres de l'Ebre, TarragonaLa tasca feta en l’àmbit del turisme fins al moment  evidencia que L’Ebre és un recurs que necessàriament ha d’ocupar un lloc rellevant en les estratègies de turisme de la comarca a llarg termini, tant pels seus atractius intrínsecs com per la seva capacitat d’articulació del territori i de creació  de fluxos turístics al llarg dels seus més de 900 km de longitud.

És per això que durant l’any 2013, en el marc del projecte Ribera d’Ebre VIVA, es va dur a terme un “Estudi de col·laboració público-privada per al desenvolupament de l’oferta turística a l’entorn del GR-99” que va permetre dur a terme les actuacions que es detallen a continuació:

  • L’anàlisi de la importància dels espais fluvials en el desenvolupament del turisme actiu i de natura.
  • Exemples de bones pràctiques vinculades a rius de l’Estat (Ter, Tajo, Guadiana) i europeus (Danubi, Rin, Loira) que han desenvolupat estratègies de desenvolupament local i turístic.
  • Anàlisi del document “Guía del Camino Natural del Ebro-GR99” que divideix la ruta des de Fontibre fins a Deltebre, en 42 etapes.
  • Anàlisi d’operadors i productes turístics que programen a l’Ebre o en zones fluvials de referència.
  • Identificació de línies de finançament i exemples de projectes de desenvolupament turístic vinculats a rius que s’han presentat en convocatòries d’àmbit europeu.
  • Conclusions i propostes d’actuació.