2013 – Estudi de col·laboració público-privada per al desenvolupament de l’oferta turística a l’entorn del GR-99

2013 – Projecte per a la millora de la competitivitat de la indústria turística mitjançant la consolidació dels productes turístics de la Ribera d’Ebre