2012 – TURISME
Estudi per a la implementació del Pla d’acció per al desenvolupament turístic de la Ribera d’Ebre

turisme_1

L’any 2012 es va avançar en diversos àmbits del Pla d’acció mitjançant la realització de l’Estudi per a la implementació del Pla d’acció per al desenvolupament turístic de la Ribera d’Ebre” i concretament en:

Creació de la pàgina web de turisme.

Creació de materials gràfics d’informació i promoció turística.

Definició i creació d’una xarxa de punts de difusió de l’oferta turística de la comarca.

Creació de productes turístics amb criteris temàtics i del conjunt de la comarca. Descàrrega-t’ho