2012 – FRUITA DOLÇA
Projecte de benchmarking d’estratègies de valor afegit per al sector de la fruita dolça de la Ribera d’Ebre

fruita_1

El sector agroalimentari, concretament el subsector de la fruita dolça de pinyol, és un sector estratègic a la Ribera d’Ebre especialment per l’ocupació que genera, la massa crítica d’empreses que aglutina i el seu potencial de creixement.

És en aquest sentit al 2011 es realitza un primer “Projecte per a la millora de la competitivitat del sector primari agroalimentari de la Ribera d’Ebre” amb l’objectiu d’identificar les estratègies a mig i llarg termini per a millorar la competitivitat del sector amb el consens dels empresaris fructícoles mitjançant la creació dels Grups de Treball sectorials.

Aquest primer projecte va servir per a obtenir una fotografia de la realitat empresarial del sector agroalimentari i a continuació es va dissenyar conjuntament amb els empresaris un Pla d’acció, fet que va permetre engegar un procés de canvi en la forma de fer, sent la col·laboració público-privada la base de treball.

L’estratègia principal de creixement del sector de la fruita dolça de pinyol és aconseguir ser proveïdor de referència en els mercats internacionals i en el mercat nacional, per aconseguir-ho ha estat necessari donar suport als empresaris en:

a) Millorar la cadena de valor.

  • Detectar quines són les millores necessàries que caldrà aplicar a la cadena de valor per tal que les empreses puguin ser més competitives i adquirir les habilitats necessàries per augmentar la seva facturació com a proveïdor de referència al mercat internacional i nacional.
  • Implementar d’entre totes les millores detectades, aquelles que són clau per a les empreses del sector.

b) Dinamitzar la cooperació empresarial per introduir-se en nous mercats (internacionals i/o nacionals) o segments de manera conjunta.