2015 – COMERÇ
Estudi per al desenvolupament del comerç a la Ribera d’Ebre

comercial_1

El 67% de  la població activa de la Ribera d’Ebre està ocupada en el sector serveis que engloba els subsectors d’activitats com el comerç, la restauració, serveis a les persones. Destacant l’augment del 14,5 % durant el 2014.

Aquesta acció dóna continuïtat a les diverses accions que s’han dut a terme durant el període 2011-2014 dirigides a millorar la competitivitat de la indústria turística, de la qual el sector comercial en forma part, amb l’objectiu d’incentivar l’activitat econòmica i de mantenir i crear ocupació.

Durant l’any 2015 s’executa l’acció “Estudi per al desenvolupament del comerç a la Ribera d’Ebre”, amb l’objectiu d’obtenir informació sobre l’estructura comercial i el perfil de demanda de la Ribera d’Ebre i, a partir de la qual, establir orientacions estratègiques per al desenvolupament del comerç; de la comarca i aportar propostes d’actuació pera la millora del teixit comercial.

Les actuacions que s’han dut a terme són:

a. Elaborar la Diagnosi de la situació actual del sector comercial a la comarca i validada amb els representants públics i els comerciants de la comarca.

b. Definir, consensuar i validar les línies estratègiques de futur amb el sector.

c. Validar amb el sector les actuacions a incloure al Pla de dinamització comercial per al període 2016-2019.

d. Crear i consolidar el Grup de Treball de comerciants de la comarca format pels presidents de les associacions i comerciants dels diferents municipis de la comarca.