2016 – OLI
Estudi per al desenvolupament i implementació de l’estratègia maquil·la gourmet i gourmet marca pròpia

Implementar l’estratègia gourmet és una de les prioritats del sector des del 2012 per aconseguir que les empreses oleícoles millorin la seva rendibilitat, pas necessari per aconseguir la consolidació i el creixement del sector. Concretament ha de permetre:

  • Eliminar intermediaris i, per tant, millorar el marge comercial.
  • Amortitzar les instal·lacions i les capacitats existents i ajustar els costos de manera adequada.
  • Millorar la professionalització del sector.

Durant el 2016  els empresaris del setor  han anat a veure un clúster italià amb un clar lideratge mundial en oli gourmet per detectar quines són les millores necessàries que hauran d’implementar les empreses de la comarca per ser més competitivites i adquirir les habilitats necessàries.