2017 – COMERÇ
Assistència tècnica per a l‘execució del Pla de dinamització del comerç a la Ribera d’Ebre

sortida_5

Al 2015 es va elaborar una diagnosi del sector comercial a la comarca, amb l’anàlisi de dades primàries i secundàries, i s’estableix una DAFO que ha permet definir les línies estratègiques de futur pel sector i uns objectius específics per tal de millorar la professionalització del sector comercial als 14 municipis de la comarca, així com, un conjunt d’actuacions a un horitzó de 4 anys que permetin assolir aquests objectius a través d’un Pla de dinamització del comerç de la Ribera d’Ebre 2016-2019.

Durant el 2016 i, a partir de reunions del Grup de Treball format per representants de les associacions de comerciants de la comarca i representants dels diversos municipis de la Ribera d’Ebre, s’han consensuat, validat i començat a implementar les accions contemplades a l’estudi que es va elaborar l’any 2015.  El treball desenvolupat va dirigit a la millora de la professionalització del sector comercial, a donar notorietat al comerç de la comarca, en la creació de sinèrgies entre comerç i turisme, a potenciar el treball en xarxa i a l’adequació dels eixos comercials i la seva accessibilitat.

Durant el 2017 s’executa una part de les actuacions del Pla de dinamització del comerç de la Ribera d’Ebre i, concretament, es treballa en:

1. Promoció de la marca “Ribera d’Ebre Comerç – Pobles Vius” amb la distribució de bosses de compra als clients
2. Edició d’un fulletó per a promoció del comerç de la Ribera
3. Edició d’un fulletó per la promoció d’establiments singulars i producte local
4. Campanya de sensibilització a les escoles de la comarca
5. Donar suport a les associacions sectorials de la comarca i al comerciants dels municipis sense associació.
6. Creació de sinèrgies entre el sector comercial i el sector turístic a de la comarca.
7. Impuls d’una campanya per promocionar els locals comercials buits a Móra d’Ebre i Flix
8. Conèixer un cas de bones pràctiques de dinamització comercial