2018 – COMERÇ
Seminari: Gestió, innovació i dinamització en el punt de venda.

Fins al novembre de 2018, es realitzaran 4 seminaris, d’1,5 hores cadascun, de forma presencial. El contingut dels seminaris és teòric, amb l’exemplificació de casos d’altres comerços de proximitat, amb qui els assistents puguin emmirallar-se.

Els seminaris previstos són:

  • Seminari de gestió del punt de venda (2 sessions d’1,5 hores).
  • Seminari de dinamització del negoci (1 sessió d’1,5 hores).
  • Seminari de recursos digitals per al comerç (1 sessió d’1,5 hores).

Els empresaris assistents al seminari podran disposar d’un assessorament personalitzat d’1,5 hores per a tractar aspectes específics del seu negoci, de manera individual i confidencial, i poder posar en pràctica els continguts teòrics, en l’àmbit temàtic que escullin.

Els objectius de l’acció seran: aprendre les finances bàsiques d’un negoci detallista, com per exemple el compte de resultats, balanç de situació i pla de tresoreria. Entendre què és la rendibilitat i com s’aconsegueix. Conèixer diferents indicadors que permeten autodiagnosticar la marxa de l’empresa. Analitzar diferents tècniques de dinamització comercial i entendre la seva aplicabilitat immediata. disposar d’eines en línia per a la promoció dels negocis i la comunicació efectiva amb la clientela. Saber com funciona Google, Facebook Instagram, Whatsapp i treure partit de la seva funcionalitat. Avaluar la conveniència de disposar d’una plataforma d’e-commerce. Entendre què són les sensacions de consum, com afecten en el tiquet mitjà i quina adaptació cal fer en comerços de proximitat. Conèixer la base teòrica per poder realitzar una anàlisi d’aspectes bàsics de presentació del producte i d’elements comunicatius de reforç. Entendre el comportament del consumidor en el punt de venda per poder adaptar la disposició del mobiliari i la col·locació del producte. Assimilar com influeix el màrqueting sensorial en el procés de compra i com pot afectar a les vendes o dotar, de manera personalitzada, un seguit de recursos ad-hoc que permetin una ràpida adaptació de l’aprenentatge en el punt de venda.