2018 – Seminari d’aparadorisme.

2018 – Assitència tècnica per a la diagnosi dels circuits curts de comercialització del producte local de la Ribera d’Ebre

2018 – Implementació del pla de negoci del nou oli conjunt de Ribera d’Ebre: consolidació i potenciació de la col·laboració interempresarial