2018 – COMERÇ
Seminari d’aparadorisme

Aquest seminari que es portarà a terme entre els mesos de febrer i març de 2018 i consistirà en 8 sessions de 2,5 hores que s’impartiran de forma presencial, al migdia, per tal d’apartar-ho a les necessitats del sector comercial, en 4 setmanes.

El primer dia de la setmana s’impartirà una sessió teòrica, o semi teòrica, amb imatges per fer comprensió i explicacions/exposicions pràctiques dels continguts del dia. El segon dia de la setmana, s’impartirà una sessió pràctica amb els continguts del dia anterior.

El contingut de les sessions és teòric-pràctic, amb l’exemplificació de casos d’altres realitats de proximitat amb qui els assistents puguin emmirallar-se. A més, es propiciarà el debat entre els assistents per tal de crear coneixement específic adaptat a la seva realitat.

Els objectius seran: conèixer els diferents tipus d’aparadors i els elements que els integri. Entendre i saber aplicar tècniques per al disseny d’un aparador. Desenvolupar un seguit de tècniques que permetin a l’empresari del comerç poder desenvolupar accions que aportin valor a la tasca de posar al dia el seu negoci. Dotar d’elements que permetin incrementar el valor afegit a escala individual i, també, col·lectiu dels establiments comercials i conèixer tendències actuals per a la millora contínua dels negocis detallistes.