2019 – COMERÇ
Assistència tècnica per a l’execució del Pla de dinamització del comerç a la Ribera d’Ebre

Aquest any 2019 s’executaran les actuacions incloses al Pla de dinamització del comerç de la Ribera d’Ebre previstes per al 2019, validades, consensuades i prioritzades pels comerciants de la comarca conjuntament amb el personal tècnic dels ajuntaments on el comerç és un sector estratègic.

L’objectiu general de l’acció és implementar un pla d’actuacions a la Ribera d’Ebre per a la millora del teixit comercial, que afavoreixi la competitivitat dels comerços, ajudi a fixar la renda dels residents al territori i contribueixi al manteniment dels llocs de treballs existents i a la generació de nous.

Els objectius específics que persegueix aquesta actuació són els següents:

 • Sensibilitzar els residents a la Ribera d’Ebre sobre la importància de mantenir el comerç de proximitat.
 • Millorar les competències professionals de les persones ocupades en el sector comercial de la comarca.
 • Enfortir les associacions de comerciants existents per incrementar el seu nivell de representitivitat.
 • Establir sinèrgies entre els sectors turístic i comercial.
 • Potenciar el coneixement d’altres realitats comercials que serveixin d’estímul als comerciants de la Ribera d’Ebre
 • Consolidar la cooperació público-privada.

Les activitats que es duran a terme durant l’any 2019 són:

 • Sessions de treball amb 5 associacions de comerciants de la comarca
 • Reunions periòdiques amb el Grup de treball de comerç.
 • Sessions de treball amb alguns municipis que no tenen constituïda cap associació de comerciants per assegurar la pervivència del comerç de proximitat per a l’abastiment de la població i enfortir la col·laboració entre els comerciants per tal de portar a terme accions de dinamització comercial
 • Acció de sensibilització a les escoles de la comarca per tal de sensibilitzar els més petits sobre la importància del comerç i donar a conèixer el comerç de cada municipi a través d’una acció de caire didàctic programada a les escoles
 • Organització d’un retail tour dirigit als comerciants de la comarca.
 • Creació de sinèrgies entre el sector comercial i el sector turístic amb l’objectiu de vendre l’oferta conjunta de turisme i comerç per atraure visitants a la Ribera d’Ebre i fer dels comerços punts de prescripció sobre els actius turístics de la comarca per allargar l’estada dels visitants al territori.
 • Reunions amb el conjunt d’ajuntaments de la comarca