Ajuts per al manteniment de l’activitat econòmica per a autònoms i microempreses afectades per la crisi de la Covid-19 – Pressupost exhaurit-


Termini

Pressupost exhaurit

Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser beneficiaris d’aquest ajut les persones treballadores autònomes donades d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), o bé, a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que exerceixin qualsevol activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones contractades.

També poden sol·licitar l’ajut les persones sòcies de cooperatives o societats jurídiques donades d’alta com a treballadores autònomes, en aquests casos el número màxim de socis és de 3. En tots els casos la suma de persones treballadores autònomes i persones contractades per compte aliè no pot ser superior a 6.

Què subvenciona?

És un ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica de pagament únic, per al manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i les persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa, davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19.

Quina quantitat em poden donar?

Aquest ajut es percep en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 2.000 euros.

Com el puc demanar?

Tota la informació és en aquest enllaç

 

Resum detalls

Ajuts per al manteniment de l’activitat econòmica per a autònoms i microempreses afectades per la crisi de la Covid-19 – Pressupost exhaurit-

Dates
Del 09/11/2020 al 20/11/2020

Categories

Organisme gestor Department de Treball, Afers Socials i Famílies