El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, a través de Ribera d’Ebre VIVA, continua, aquest 2024, facilitant eines i recursos que puguin orientar les empreses de la comarca a implementar millores en l’àmbit de gestió d’equips.

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, a través de Ribera d’Ebre VIVA, continua, aquest 2024, facilitant eines i recursos que puguin orientar les empreses de la comarca a implementar millores en l’àmbit de gestió d’equips. És per això que, després d’organitzar una jornada a finals de l’any passat sobre aquesta temàtica, enguany convoca novament les empreses perquè puguin compartir les seves necessitats i fer aportacions sobre els temes que siguin del seu interès. 

 Accions realitzades durant 2023 

Ribera d’Ebre VIVA ha dut a terme, durant el 2023, un programa pensat per enfortir els recursos i les capacitats de les empreses en termes d’equip humà a través d’oferir noves estratègies, fórmules i models de gestió de l’equip que els permeti aprofitar els factors de competitivitat actuals i donar una resposta als reptes de futur amb més garanties d’èxit.  

Un dels productes resultants ha estat l’elaboració d’un Manual de gestió de l’equip humà en clau de competències per al teixit empresarial del territori. L’objectiu és facilitar tota la informació necessària i eines sobre un model de gestió de l’equip humà que permeti a les empreses, captar i fidelitzar equips professionals més competents i continuar desenvolupant els coneixements, les habilitats i aptituds de tot el personal de l’empresa. El Manual es pot consultar i descarregar en el següent enllaç 

Per altra banda, també es va contactar o visitar a més de 25 empreses de la comarca per explicar els avantatges de la gestió d’equips i en concret de la metodologia per competències en què es basa el manual que s’ha eleborat.  

Per últim, el mes d’octubre es va celebrar una sessió amb 11 empreses per confirmar el treball resultant que va dinamitzar l’equip tècnic de Ribera d’Ebre VIVA i de Cresàlida.  Aquesta sessió va constar de dues parts.  

La primera va servir per posar en comú els reptes i les oportunitats en relació a l’equip humà de les empreses: reptes de la captació, de la fidelització de professionals competents i del desenvolupament de l’equip.  

 Durant la segona part, els/les assistents van poder revisar el contingut del manual aportant elements de reflexió i estratègies de millora de la gestió de l’equip humà que apliquen a les seves empreses.   

Entre les expectatives dels assistents a la trobada destaquen la millora de la gestió dels recursos humans, la millora de la motivació dels treballadors i treballadores, la captació de personal i la millora de la comunicació empresa-personal, entre d’altres. 

*El projecte Ribera d’Ebre VIVA està impulsat pel Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i subvencionat pelServei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.