Subvencions en l’àmbit de l’artesania


Termini

El termini estarà obert del 12 de maig al 15 de juny de 2021

Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser persones beneficiàries d’aquestes subvencions:

  • Per al programa 1: Els professionals autònoms que estiguin donats d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), empreses individuals, associades o agrupades
  • Per al programa 2: Els ajuntaments i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals

Què subvenciona?

Qualsevol tipologia d’actuació que permeti millorar el creixement i la competitivitat de l’empresa artesana, així com aquells aspectes estructurals necessaris per consolidar i reforçar la seva activitat, tals com:

  • Inversions en transformació digital per fomentar la creació de sistemes de venda on-line i la seva logística: creació de la pàgina web i comerç online, alta i gestió dels perfils corporatius a les principals xarxes socials, contractació de serveis externs de community management, consultoria, actuacions de màrqueting digital.
  • Actuacions de comercialització, promoció i difusió (físiques i/o on-line), com fires, exposicions i concursos (nacionals i internacionals), vídeos promocionals, contractació de serveis professionals per a la penetració en nous mercats (agents, representants) i serveis de branding.
  • Actuacions de consolidació de l’estructura, com adquisició o reparació de maquinària (imprescindible que la reparació la realitzi una empresa especialitzada), equips de suport i programari per a la millora de la producció, la gestió i el disseny de productes, contractació d’estudis de disseny per a l’elaboració de noves col·leccions de producte, despeses fixes d’estructura (com lloguers i subministres) i adquisició de matèria primera a proveïdors externs.

Quina quantitat em poden donar?

Fins el 100% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 2.000 euros.

Com el puc demanar?

Per a conèixer tots els detalls aquest finançament, consulta les bases reguladores i la convocatòria de l’ajut

Resum detalls

Subvencions en l’àmbit de l’artesania

Dates
Del 12/05/2021 al 15/06/2021

Categories

Organisme gestor Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya