Ajuts per afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persones físiques i persones treballadores autònomes que formen part d’una microempresa


Termini

Només rebran aquest ajut les persones que van presentar el formulari d’iscripció prèvia, regulat a l’Ordre TSF/201/2020 de 26 de novembre, que produeix els efectes de la sol·licitud de l’ajut. 

Qui ho pot sol·licitar?

A persones treballadores autònomes donades d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), o bé, a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que exerceixin qualsevol activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones contractades.

També poden sol·licitar l’ajut les persones sòcies de cooperatives o societats jurídiques donades d’alta com a treballadores autònomes, en aquests casos el número màxim de socis és de 3. En tots els casos la suma de persones treballadores autònomes i persones contractades per compte d’altri no pot ser superior a 6.

Què subvenciona?

La voluntat d’aquests ajuts és compensar l’evident pèrdua econòmica que hagi pogut ocasionar la pandèmia de la Covid-19 a les persones beneficiàries. En aquest sentit, tenen la finalitat d’afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa, davant els efectes directes o indirectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19.

Quina quantitat em poden donar?

Aquest ajut extraordinari i d’emergència consisteix en una prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 2.000 euros

Com el puc demanar?

Tota la informació de la convocatòria la trobaràs en el següent enllaç

Resum detalls

Ajuts per afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persones físiques i persones treballadores autònomes que formen part d’una microempresa

Dates
Del 16/12/2020 al 30/01/2021

Categories

Organisme gestor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya