Ajuts econòmics a les empreses i empresaris individuals per promocionar l’ocupació per l’any 2020


Termini

En el termini màxim de dos mesos des de la data de l’efectiva contractació o alta d’autònom per les contractacions i altes realitzades de gener a octubre, i fins el dia 15 de gener de l’any següent per les contractacions i altes realitzades els mesos de novembre i desembre.

Qui ho pot sol·licitar?

Podran sol·licitar aquesta subvenció les empreses i/o empresaris que siguin persones físiques o jurídiques, que tinguin la seu social o el centre de treball al municipi de Tivissa, al polígon industrial del Molló o a la zona MIDIT, que no hagin reduït plantilla en els 3 mesos anteriors a la
data de la contractació per a la qual es sol·licita la subvenció i que no siguin deutors per cap concepte de l’Ajuntament de Tivissa.

Què subvenciona?

La subvenció té per finalitat fomentar la implantació empresarial i l’ocupació al municipi de Tivissa, al polígon industrial el Molló i a la zona MIDIT. Podran ser objecte de subvenció les contractacions i les autoocupacions de veïns del municipi, realitzades durant l’any natural que determini la convocatòria.

Quina quantitat em poden donar?

La quantia de la subvenció serà l’import corresponent al 50% del cost empresarial de la seguretat social del contracte o de la quota d’autònom, amb una durada màxima de 12 mesos i un import màxim de 2.275 euros.

Com el puc demanar?

Tota la informació de la convocatòria la trobaràs en el següent enllaç

Resum detalls

Ajuts econòmics a les empreses i empresaris individuals per promocionar l’ocupació per l’any 2020

Dates
Del 17/12/2020 al 15/01/2021

Categories

Organisme gestor Ajuntament de Tivissa