Cupons Inici Exportació


Termini

Del 30 de maig al 15 de novembre

Qui ho pot sol·licitar?

Les beneficiàries han de ser petites o mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya i han de complir els requisits següents:

  • Acreditar una facturació mínima de 100.000,00 euros en el darrer exercici tancat.
  • No tenir un volum d’exportacions superior al 25% del total de la seva facturació en el darrer exercici tancat.

No poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les empreses del sector turístic o cultural l’objectiu de les quals sigui atraure clients cap a Catalunya.

Què subvenciona?

L’objecte d’aquesta línia és la contractació d’un servei d’assessorament a proveïdors acreditats per ACCIÓ adreçat a ajudar a l’empresa beneficiària de l’ajut a:

1. Plans de promoció internacional, per a la contractació de serveis que hauran d’incloure els següents estadis: selecció de producte/servei a internacionalitzar, preselecció de països, selecció de països, selecció de canal de distribució, llistat de potencials clients.

2. Export Manager, per a la contractació de serveis que ajudin l’empresa a estructurar un departament d’exportació, a implementar metodologies aplicables al procés exportador, amb l’objectiu de preparar-la per prospectar potencials clients futurs.

Les sol·licituds hauran d’incloure, com a màxim dos dels serveis anteriors i hauran de finalitzar amb un registre de la propietat industrial emès dintre del període d’execució.

Es poden consultar les persones assessores acreditades al Cercador de persones acreditades d’ACCIÓ.
Quina quantitat em poden donar?

Ajut màxim: 2.500 euros per plans de promoció internacional

Ajut màxim: 8.000 € per a la contractació de serveis d’Export Manager

  • Els projectes subvencionats es podran executar des de l’1 de gener de 2024 i el 30 de setembre de 2025.
  • Les empreses que se’ls hagi concedit un Cupó a l’estratègia en la convocatòria anterior, no podran accedir en aquesta convocatòria.
  • L’empresa beneficiària podrà rebre fins a quatre cupons amb un màxim d’un cupó per cada línia d’ajut.

Com el puc demanar?

Accedeix al tràmit en el següent enllaç.

Normativa

Resolució de convocatòria d’ajut

Bases Reguladores

Resum detalls

Cupons Inici Exportació

Dates
Del 30/05/2024 al 15/11/2024

Categories

Organisme gestor ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa