Cupons a la industria 4.0


Termini

El termini estarà obert del 7 d’abril al 17 de juny de 2021 o fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària.

Qui ho pot sol·licitar?

Aquests ajuts van dirigits a PIMES amb establiment operatiu a Catalunya i un mínim de 2 anys de vida a la data de la sol·licitud de l’ajut.

Què subvenciona?

Els Cupons a la indústria 4.0 tenen per objectiu la concessió d’ajuts per la contractació de serveis d’innovació i la implementació de tecnologies de la indústria 4.0 per millorar els productes, els serveis o els processos de l’empresa. Es poden bescanviar per un dels següents serveis:

  • Cupó diagnosi 4.0: Definició d’un full de ruta per a la transformació digital de l’empresa. Aquesta diagnosi inclou la identificació d’oportunitats de millora per permetre la incorporació de noves tecnologies i facilitar el canvi estratègic, organitzatiu i cultural cap a la indústria 4.0 amb l’establiment de plans de transformació.
  • Cupó implantació indústria 4.0: A partir d’una estratègia de transformació digital definida, aquest cupó inclou l’assessorament en la integració i testatge de tecnologies de la indústria 4.0 a través de la realització de proves pilot o l’accés a infraestructures tecnològiques, instal·lacions o arquitectures singulars.

Quina quantitat em poden donar?

La quantia de la subvenció per aquest programa serà d’un màxim de8.000 euros pel Cupó diagnosi indústria 4.0 o d’un màxim de 20.000 euros pel Cupó implantació indústria 4.0, sempre que no superi el cost de l’actuació subvencionada. Els projectes subvencionats es podran executar entre la data de publicació de la convocatòria i el 30 de setembre de 2022.

Cada empresa beneficiària podrà rebre fins a tres cupons amb un màxim d’un cupó per cada línia d’ajut.

Com el puc demanar?

En el següent enllaç trobareu tota la informació sobre aquest ajut

Resum detalls

Cupons a la industria 4.0

Dates
Del 07/04/2021 al 17/06/2021

Categories

Organisme gestor ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa