Cupons iniciació a la internacionalització 2023


Termini

Des del dia 16 de maig fins a les 14:00 hores del dia 29 de setembre de 2023.

Qui ho pot sol·licitar?

Petites o mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya que:
• No tinguin un volum d’exportacions superior al 25% del total de la seva facturació en el darrer exercici tancat.
• Acreditin una facturació mínima de 100.000 euros en el darrer exercici tancat

Què subvenciona?

La contractació de serveis d’assessorament orientats a la internacionalització de l’empresa;per a la contractació de serveis professionals orientats als mercats internacionals.
Les accions que es poden subvencionar mitjançant aquesta línia d’ajuts són les següents:
Plans de promoció internacional, per a la contractació de serveis que hauran d’incloure els següents estadis: selecció de producte/servei a internacionalitzar, preselecció de països, selecció de països, selecció de canal de distribució, llistat de potencials clients.
• Subcontractació Export Manager.

Els projectes subvencionats es podran executar des de l’1 de gener del 2023 fins el 30 de setembre de 2024 i no es donaran ampliacions d’aquest termini.

Serà subvencionaable el cost de la prestació del servei d’assessorament o implementació per part d’un proveïdor acreditat per ACCIÓ (filtrant per la categoria ‘internacionalització’).
En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats pot superar el seu valor de mercat.

Quina quantitat em poden donar?

La subvenció es calcula aplicant un ajut del 100%, al cost subvencionable acceptat, sempre i quan no es superin els màxims indicats:
• Plans de promoció internacional: 2.500 euros
• Subcontractació Export Manager: 8.000 euros

Com el puc demanar?

Accedeix al tràmit en el següent enllaç.

En el següent enllaç trobareu tota la informació sobre aquest ajut.

Normativa relacionada:

Resum detalls

Cupons iniciació a la internacionalització 2023

Dates
Del 16/05/2023 al 29/09/2023

Categories

Organisme gestor ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa