Cupons International eTrade 2023


Termini

Des del dia 16 de maig fins a les 14:00 hores del dia 29 de setembre de 2023.

Qui ho pot sol·licitar?

Petites o mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya, i que hauran de complir els requisits següents:
– Acreditar una facturació mínima de 100.000,00 euros en el darrer exercici tancat.
– Disposar de la pàgina web de l’empresa en idioma estranger.

Què subvenciona?

La concessió d’ajuts per a la contractació de serveis d’assessorament orientats a la promoció internacional a través dels canals digitals.
Els serveis que es poden subvencionar mitjançant aquesta línia d’ajut són els següents:
– Anàlisi de la presència actual de l’empresa als canals digitals: estratègia, clients i mercats actuals, posicionament de la marca, tendències del sector, auditoria digital, anàlisi dels competidors digitals, DAFO.
– Definició de l’estratègia digital internacional: model de negoci pels canals digitals, mercats i sectors objectiu, estratègia digital en el model de comercialització
internacional de l’empresa, buyer persones, identificació de la proposta de valor, definició d’objectius i indicadors, canals digitals i fases del cicle de venda en els que es treballarà i recursos.
– Pla d’accions a canals digitals, anàlisi de costos aproximats i recursos interns o proveïdors externs per dur-les a terme.

Es considera subvencionable únicament el cost de la prestació del servei d’assessorament per part de proveïdors acreditats per ACCIÓ.

Els projectes subvencionats es podran executar des de l’1 de gener del 2023 i el 30 de setembre de 2024 i no es donaran ampliacions d’aquest termini.

Quina quantitat em poden donar?

La intensitat de l’ajut és d’un 100% sobre el pressupost del projecte, fins a un màxim de 6.000€.

Com el puc demanar?

Accedeix al tràmit en el següent enllaç.

En el següent enllaç trobareu tota la informació sobre aquest ajut.

Normativa relacionada:

Resum detalls

Cupons International eTrade 2023

Dates
Del 16/05/2023 al 29/09/2023

Categories

Organisme gestor ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa