Cupons a la indústria 4.0


Termini

Des del dia 16 de maig fins a les 14:00 hores del dia 31 de maig de 2023.

Qui ho pot sol·licitar?

Petites o mitjanes empreses de com a mínim 2 anys de vida amb establiment operatiu aCatalunya que estigui legalment constituïda i exerceixi una activitat econòmica en el
moment de presentació de la sol·licitud.
Una mateixa empresa pot rebre com a màxim 4 cupons pels ajuts regulats per aquestes bases, amb un màxim d’un cupó cada línia d’ajut.
Una empresa que hagi rebut un cupó d’assessorament en la implementació industria 4.0 en la convocatòries anteriors no en pot rebre un altre en aquesta convocatòria de 2023.

Què subvenciona?

El cost de la prestació de servei d’assessorament relacionades amb Indústria 4.0 per part de proveïdors que siguin o bé entitats amb el segell TECNIO o bé, persones acreditades per ACCIO en Indústria 4.0 en el moment de presentar la sol·licitud.
Les accions que es poden subvencionar mitjançant aquesta línia d’ajuts són l’assessorament en la implantació Indústria 4.0, per a la contractació de serveis d’assessorament per a la implantació d’actuacions contemplades en el pla de transformació de l’empresa i que permeti la integració de tecnologies i solucions en l’àmbit de la indústria 4.0.

Les actuacions subvencionables són les prestacions de serveis per la implantació d’actuacions contemplades en el pla de transformació de l’empresa (realitzat prèviament) i que permetin la
integració de tecnologies i solucions en l’àmbit de la indústria 4.0. Han de incloure com a lliurables alguns d’aquest resultats:

La implantació d’actuacions contemplades en el pla de transformació de l’empresa (realitzat prèviament) i que permeti la integració de tecnologies i solucions en l’àmbit
de la indústria 4.0.
Important tenir present que s’ha d’aportar el pla de transformació previ i que el mateix tingui un mínim de qualitat i de contingut en el sentit que inclogui accions tecnològiques
i la seva calendarització.
Els resultats esperats són de tipus:
– Proves pilot d’integració de tecnologies i solucions en l’àmbit de la indústria 4.0.En el moment de la justificació de l’actuació, els lliurables a presentar d’aquest servei,
han incorporar els detalls de les proves pilot realitzades i/o projectes de transformació digital.

Les actuacions subvencionables hauria de incloure les tecnologies que estan considerades dins de la definició de industria 4.0 són les que tenen a veure amb: fabricació additiva/impressió
3D, blockchain, robòtica, supercomputació/ quàntica, ciberseguretat, 5G, realitat virtual i realitat augmentada o mixta i intel·ligència artificial, fotònica i simulació o bessó digital.
En el casos on l’activitat principal de l’entitat sol·licitant estigui inclosa en algun dels codis entreles divisions 10 a 33.2 de la CCAE-2009 (Classificació catalana d’activitats econòmiques) de
de l’annex 3 d’aquestes bases s’admeten també: integració de sistemes, internet de les coses (sensòrica), computació al núvol /perifèric i big data.

Els projectes subvencionats es podran executar des de l’1 de gener del 2023 i el 30 desetembre de 2024 i no es donaran ampliacions d’aquest termini.

Quina quantitat em poden donar?

Ajut màxim: 20.000 euros

Recorda que els cupons es concedeixen per ordre cronològic de sol·licitud i solen exhaurir-se en poc temps.

Com el puc demanar?

Accedeix al tràmit en el següent enllaç.

En el següent enllaç trobareu tota la informació sobre aquest ajut.

Normativa relacionada:

Resum detalls

Cupons a la indústria 4.0

Dates
Del 16/05/2023 al 21/07/2023

Categories

Organisme gestor ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa