Subvencions a autònoms i petites empreses afectades per l’impacte generat per la crisi de la Covid-19


Termini

Fins el dia 1 de desmbre de 2020

Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser beneficiaris d’aquest ajut les persones treballadores autònomes, microempreses i petites empreses de fins a quinze treballadores, amb domicili fiscal i lloc de desenvolupament de l’activitat al municipi d’Ascó en el moment de la declaració de l’estat d’alarma, que hagin hagut de suspendre la seva activitat econòmica a causa dels efectes del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants, o que no havent hagut de suspendre la seva activitat hagin tingut una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació i/o que hagin registrat pèrdues econòmiques com a conseqüència dels efectes de la situació de crisi sanitària.

Què subvenciona?

Els ajuts es calcularan en funció dels següents paràmetres:

  • L’impacte sobre els ingressos
  • El manteniment de l’ocupació, es tindrà en compte el número de treballadors que s’hagin mantingut actius durant tot l’estat d’alarma. Tot aquell personal que s’hagi pogut incloure en ERTO’s no es considerarà per a aquest càlcul.
  • Suportar el cost de lloguer de local de negoci. Aquelles empreses que hagin hagut de fer front al lloguer del local de negoci tindran un increment en la quantia de l’ajut
  • Impacte per tancament. Si el negoci ha hagut d’aturar la seva activitat un mínim de 2 setmanes s’aplicarà un increment en la quantia de l’ajut.

Quina quantitat em poden donar?

La quantia de l’ajut es calcularà en funció de l’impacte sofert per l’empresa en quant als seus ingressos i del número de treballadors que s’hagin mantingut contractats, podent arribar a un  màxim de 5.950 €.

Com el puc demanar?

https://www.asco.cat/noticies/informacio-ajuts-covid-19-per-persones-autonomes-i-empreses

Resum detalls

Subvencions a autònoms i petites empreses afectades per l’impacte generat per la crisi de la Covid-19

Dates
Del 23/10/2020 al 01/12/2020

Categories

Organisme gestor Ajuntament d'Ascó