Subvencions per a autònoms i pimes dels àmbits de la restauració i l’estètica – Pressupost exhaurit-


Termini

Pressupost exhaurit

Qui ho pot sol·licitar?

Subvenció adreçada a autònoms, pimes i microesmpreses dels sectors de la restauració, l’estètica i la bellesa pels quals el tancament temporal dels seus establiments hagi suposat una disminució dràstica de la facturació.

Què subvenciona?

Aquesta línia d’ajuts es preveu en el marc d’un paquet de mesures urgents que tenen per objectiu donar suport a aquells sectors econòmics més afectats per les noves mesures de contenció de la Covid-19 adoptades pel PROCICAT, quan va entrar en vigor el passat 16 d’octubre.

Es considerarà com a subvencionable qualsevol tipologia d’acció que dugui a terme la persona beneficiària durant el període de recuperació econòmica degut als efectes del COVID19, és a dir, qualsevol acció portada a terme en el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2020 que pugui suposar per l’empresa una recuperació o increment del volum de vendes, així com l’estimulació de la demanda, i enfortir la solvència financera, i totes aquelles actuacions que vagin a fomentar la creació de sistemes efectius i àgils de venda on-line i la seva logística.

Exemples de despeses subvencionables: lloguers, subministres, compra de productes/mercaderies, despeses de gestoria… sempre que es disposi de la corresponent factura.

Quina quantitat em poden donar?

La subvenció té caràcter d’import màxim i s’ha de destinar a la realització de l’actuació subvencionada.

En aquest sentit, es subvenciona fins el 100 % de les despeses subvencionables, amb una quantia màxima de 1.500 euros.

Com el puc demanar?

En el següent enllaç trobareu tota la informació detallada sobre com sol·licitar la subvenció:

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-en-lambit-de-les-activitats-de-restauracio-i-dels-centres-destetica-i-bellesa-afectats-economicament-per-la-COVID-19.?category=72fbd1ca-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Resum detalls

Subvencions per a autònoms i pimes dels àmbits de la restauració i l’estètica – Pressupost exhaurit-

Dates
Del 28/10/2020 al 18/11/2020

Categories

Organisme gestor Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya