Subvencions per a la millora de la competitivitat de micro, petites i mitjanes empreses del sector industrial i de serveis a la producció en un entorn afectat per la covid-19 amb impacte en el seu grau de sostenibilitat ambiental i de digitalització


Termini

Del 3 de maig a les 9.00 h fins al 4 de juliol de 2023 a les 14.00 h

Qui ho pot sol·licitar?

Aquests ajuts van dirigits a Microempreses i PIMES del sector industrial i de serveis a la producció.

Què subvenciona?

Tindrà la consideració de despesa subvencionable l’adquisició de maquinària nova o equipament avançat (maquinari i programari) (IVA exclòs) necessari per a la implementació de projectes de transformació digital de la indústria 4.0 dins de les tecnologies següents:

a) Projectes de fabricació, control i gestió de la producció avançada amb maquinària o equipament avançat (maquinari i programari) que incorporin tècniques amb big data o analítica avançada que permeti el processament i l’anàlisi d’un gran volum de dades procedents de diverses fonts dins dels entorns industrials amb l’objectiu d’identificar o predir patrons de comportament que afectin diverses àrees i processos dins d’aquestes empreses, així com de facilitar la presa de decisions i contribuir a la millora de la competitivitat.

b) Projectes de fabricació additiva que promoguin la producció o fabricació de manera flexible i mitjançant diversos tipus de materials (des de plàstics fins a metalls) de noves peces i formes geomètriques personalitzades, amb l’objectiu de satisfer les necessitats d’un sector o una empresa industrial específica.

c) Projectes de robòtica avançada i col·laborativa que incorporin robots connectats que col·laboren en temps real amb les persones treballadores i fins i tot amb màquines que millorin els processos i incrementin la productivitat dins la planta i les àrees d’emmagatzematge.

d) Projectes d‘IIoT (industrial internet of things) que permetin sensoritzar i garantir la connectivitat a Internet de tot tipus de dispositius i maquinària dins de la fàbrica amb la finalitat de recollir i intercanviar informació en temps real, que permeti controlar, automatitzar i multiplicar en gran mesura les possibilitats d’ús i seguiment dels dispositius o maquinària connectada.

e) Projectes d’intel·ligència artificial per a l’entorn industrial en què les màquines i l’equipament de la planta siguin capaces d’aprendre i prendre decisions de manera autònoma. La incorporació de tècniques de machine learning o deep learning a aquest tipus de projectes pot permetre, entre altres coses, predir comportaments o situacions rellevants des del punt de vista productiu de la planta, detectar objectes, identificar imatges, entre d’altres, amb l’objectiu d’automatitzar i ampliar el coneixement de tots els actius i processos en planta i ajudar d’aquesta manera a la presa de decisions de l’empresa.

f) Projectes de sistemes ciberfísics que incorporin components, objectes físics o maquinària en planta dotats de capacitats de computació i connectivitat avançades que els converteixen en objectes intel·ligents dins de la cadena de valor de l’empresa.

g) Projectes de realitat virtual que permetin la recreació de situacions reals en mons simulats o ambients virtuals.

h) Projectes de realitat augmentada que incorporin tecnologies que permetin que un usuari visualitzi part del món real mitjançant un dispositiu tecnològic amb informació gràfica afegida per aquest dispositiu. D’aquesta manera, la informació real o física serà augmentada amb informació virtual addicional.

i) Projectes de bessons digitals (digital twins) que generin una rèplica virtual d’un objecte o sistema que simula el comportament del seu homòleg real per tal de monitorar-lo, analitzar-ne el comportament en determinades situacions i millorar-ne l’eficàcia. Entre altres avantatges, permet que desenvolupar i testar els productes sigui més econòmic i més eficaç que fer-ho amb un producte físic. A més, permet crear còpies infinites del model virtual i testar-lo sota multitud d’escenaris.

j) Projectes que requereixin tècniques de computació i simulació quàntica per dissenyar nous materials i fàrmacs i optimitzar processos en àmbits com el de la logística o sensors quàntics que proporcionen mesures extremadament precises que milloren el rendiment de dispositius en sectors com ara el diagnòstic mèdic, la navegació d’alta precisió o l’enginyeria.

k) Projectes orientats a implementar mesures de ciberseguretat físiques, lògiques i administratives destinades a la protecció digital de les empreses, les persones i els sistemes, ja siguin dispositius, aplicacions o dades, davant d’atacs digitals que puguin comprometre’n la confidencialitat, la disponibilitat o la integritat. Disposar d’unes comunicacions fiables i segures és fonamental en qualsevol sistema industrial avançat equipat amb tecnologia d’Internet. La ciberseguretat aplica a aquests actius industrials diverses capes de protecció en diferents nivells per assegurar-ne la protecció. Inclou també projectes que incorporin solucions amb tecnologia blockchain que aportin integritat de les dades i alta disponibilitat.

l) Projectes que requereixin l’ús de la fotònica per a processos industrials de microfabricació i nanofabricació, aplicacions làser en la fabricació de dispositius elèctrics, mesures tridimensionals i aplicacions per al control de la qualitat i la seguretat alimentària.

L’import mínim del projecte subvencionable haurà de ser de 50.000,00 euros (IVA exclòs), estar vinculat al projecte de transformació digital de l’empresa i ser afecte al procés productiu de la persona sol·licitant.

Els projectes subvencionats es podran executar entre 2 de gener de 2023 i 30 de juny de 2024.

Quina quantitat em poden donar?

La subvenció per a les persones beneficiàries serà de fins a un 20% de la inversió elegible amb un màxim de 50.000,00 euros d’ajut per projecte.

Com el puc demanar?

Accedeix al tràmit en el següent enllaç 

Normativa relacionada:

Resum detalls

Subvencions per a la millora de la competitivitat de micro, petites i mitjanes empreses del sector industrial i de serveis a la producció en un entorn afectat per la covid-19 amb impacte en el seu grau de sostenibilitat ambiental i de digitalització

Dates
Del 03/05/2023 al 04/07/2023

Categories

Organisme gestor Departament d'Empresa i Treball