Ajuts per compensar les pèrdues d’explotacions vitícoles per la plaga de míldiu


Termini

Fins el 19 d’octubre de 2020

Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser beneficiàries d’aquest ajut les persones titulars d’explotacions vitícoles que siguin lliuradores de collita que constin al Registre Vitivinícola (RVC), i que en el moment de presentar la sol·licitud siguin:

  • Joves agricultors que hagin estat beneficiaris d’un ajut a la primera instal·lació de persones joves agricultores de les convocatòries 2018 i 2019 o que hagin presentat una sol·licitud d’ajut per la convocatòria 2020. Per aquests darrers beneficiaris, els requisits d’Agricultor/a Professional esdevindrà un compromís a complir en el termini màxim de dos anys des de la data d’establiment efectiu.
  • Persones físiques que compleixin amb la condició d’Agricultor/a Professional
  • Persones jurídiques que tinguin la condició d’Explotació Agrària Prioritària (EAP).

Per acollir-se a l’ajut, les explotacions vitícoles han de tenir un rendiment mitjà màxim del 65% respecte l’any anterior, és a dir una pèrdues mínimes del 35%

Què subvenciona?

L’objecte dels ajuts és compensar les pèrdues econòmiques de les explotacions vitícoles durant la campanya 2020-2021 com a conseqüència dce les condicions meteorològiques que van causar una ploriferació del míldiu de la vinya, causant greus perjudicis a les explotacions de Catalunya.

Quina quantitat em poden donar?

L’import per a cada explotació es calcularà segons la següent fórmula:

  • Càlcul ajut = 2.190,64 euros  x % afectació x superfície de la persona lliuradora any 2020.

Com el puc demanar?

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Nou-Tramit-00046?category=7280fc48-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Resum detalls

Ajuts per compensar les pèrdues d’explotacions vitícoles per la plaga de míldiu

Dates
Del 22/09/2020 al 19/10/2020

Categories

Organisme gestor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Generalitat de Catalunya