Prestació extraordinària per cessament d’activitat compatible amb el treball per compte pròpia (art. 10 RDL 18/2021)


Termini

Fins el 21 d’octubre de 2021

Qui ho pot sol·licitar?

Els autònoms que a data 30/09/2021 vinguessin percebent la prestació per cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi (de l’art. 7 de l’RDL 11/2021, de 27 de maig), sempre que no haguessin esgotat els períodes de cotització previstos a l’art. 338.1 de la Llei General de la Seguretat Social.

Què subvenciona?

El cessament d’activitat compatible amb el treball per compte pròpia

Quina quantitat em poden donar?

La quantia de la prestació serà del 70% de la base de cotització.

Com el puc demanar?

Tota la informació de la convocatòria la trobaràs en el següent enllaç

Resum detalls

Prestació extraordinària per cessament d’activitat compatible amb el treball per compte pròpia (art. 10 RDL 18/2021)

Dates
Del 01/10/2021 al 21/10/2021

Categories

Organisme gestor Servicio Público de Empleo Estatal