Prestació extraordinària per cessament d’activitat per a treballadors/es autònoms/es que a data 30/09/2021 vinguéssin percebent Poecata 4 o Pecane 2.3 (art. 11 RDL 18/2021)


Termini

Fins el 21 d’octubre de 2021

Qui ho pot sol·licitar?

Els autònoms que exerceixen activitat a 30/09/2021 vinguessin percebent alguna de les prestacions de cessament d’activitat (que preveuen els articles 7 i 8 de el Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig) i no puguin tenir dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat

Què subvenciona?

El cessament d’activitat per a treballadors/es autònoms/es que a data 30/09/2021 vinguéssin percebent Poecata 4 o Pecane 2.3

Quina quantitat em poden donar?

La quantia de la prestació serà del 50% de la base de cotització. No obstant això, quan més de dos membres de la unitat familiar tingui dret, la quantia per a cada un serà de l’40%.

Com el puc demanar?

Tota la informació de la convocatòria la trobaràs en el següent enllaç

Resum detalls

Prestació extraordinària per cessament d’activitat per a treballadors/es autònoms/es que a data 30/09/2021 vinguéssin percebent Poecata 4 o Pecane 2.3 (art. 11 RDL 18/2021)

Dates
Del 01/10/2021 al 21/10/2021

Categories

Organisme gestor Servicio Público de Empleo Estatal