Prestació extraordinària de cessament d’activitat per suspensió temporal de l’activitat (art. 9 RDL 18/2021)


Termini

Fins el 21 d’octubre de 2021

Qui ho pot sol·licitar?

Els autònoms obligats a suspendre totes les seves activitats com a conseqüència d’una resolució administrativa, o que mantinguin pels mateixos motius la suspensió de la seva activitat iniciada amb anterioritat a l’1 d’octubre de 2021

Què subvenciona?

El dret a la prestació naixerà des del dia següent a l’adopció de la mesura de suspensió, o des de l’1 d’octubre de 2021 quan es mantingui la suspensió d’activitat iniciada amb anterioritat a aquesta data i finalitzarà l’últim dia del mes en què s’acordi l’aixecament de les mesures, o com a màxim fins al 28 de febrer de 2022. El temps de percepció de la prestació no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur.

Durant el temps que romangui l’activitat suspesa es mantindrà l’alta en el règim especial i el treballador autònom queda exonerat de cotitzar des del primer dia del mes en què s’adopti la mesura de suspensió, o des de l’1 d’octubre de 2021 quan es mantingui la suspensió d’activitat iniciada amb anterioritat a aquesta data, fins a l’últim dia del mes següent a què s’aixequi aquesta mesura, o com a màxim fins al 28 de febrer de 2022. El període durant el qual el treballador autònom estigui exempt de l’obligació de cotitzar s’entendrà com a cotitzat.

Quina quantitat em poden donar?

La quantia de la prestació serà de l’70% de la base mínima de cotització. No obstant això, quan més de dos membres de la unitat familiar tinguin dret, la quantia per a cada un serà de l’40%.

Com el puc demanar?

Tota la informació de la convocatòria la trobaràs en el següent enllaç

Resum detalls

Prestació extraordinària de cessament d’activitat per suspensió temporal de l’activitat (art. 9 RDL 18/2021)

Dates
Del 01/10/2021 al 21/10/2021

Categories

Organisme gestor Servicio Público de Empleo Estatal