Programa per al creixement i competitivitat de l’empresa artesana


Termini

Del  16 de juny de 2022 a les 9h i fins 13 de juliol de 2022 a les 14h

Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser persones beneficiàries les persones autònomes i empreses que desenvolupin activitats incloses en el Repertori de famílies d’oficis artesans publicat a l’annex del Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l’activitat artesanal.

Què subvenciona?

Qualsevol tipologia d’actuació que permeti millorar el creixement i la competitivitat de l’empresa artesana, així com aquells aspectes estructurals necessaris per consolidar i reforçar la seva activitat, tals com:

  • Inversions en transformació digital per fomentar la creació de sistemes de venda on-line i la seva logística: creació de la pàgina web i comerç online, alta i gestió dels perfils corporatius a les principals xarxes socials, contractació de serveis externs de community management, consultoria, actuacions de màrqueting digital.
  • Actuacions de comercialització, promoció i difusió (físiques i/o on-line), com fires, exposicions i concursos (nacionals i internacionals), vídeos promocionals, contractació de serveis professionals per a la penetració en nous mercats (agents, representants) i serveis de branding.
  • Actuacions de consolidació de l’estructura, com adquisició o reparació de maquinària (imprescindible que la reparació la realitzi una empresa especialitzada), equips de suport i programari per a la millora de la producció, la gestió i el disseny de productes, contractació d’estudis de disseny per a l’elaboració de noves col·leccions de producte, despeses fixes d’estructura (com lloguers i subministres) i adquisició de matèria primera a proveïdors externs.

Quina quantitat em poden donar?

Fins el 65% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 2.500 euros. Aquest import màxim es podrà modificar en funció de les disponibilitats pressupostàries de la convocatòria.

Com el puc demanar?

Accedeix al tràmit en el següent enllaç.

Tota la informació de la convocatòria la trobaràs en el següent enllaç

Resum detalls

Programa per al creixement i competitivitat de l’empresa artesana

Dates
Del 16/06/2022 al 13/07/2022

Categories

Organisme gestor Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya