Ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball per a fomentar la integració de persones vulnerables


Termini

Del 2 de juny  fins  30 de setembre de 2022, a les 15:00h

Qui ho pot sol·licitar?

Aquest ajut va dirigit a empreses, autònoms o persones jurídiques, del mercat ordinari de treball amb establiment operatiu a Catalunya, excepte les empreses de treball temporal (ETT).

Què subvenciona?

La contractació laboral a jornada completa dels destinataris finals en el mercat ordinari de treball dins de l’any de la convocatòria, en els termes i les condicions que preveu aquesta Ordre, per un mínim de sis mesos mitjançant qualsevol de les modalitats de contracte vigents en la legislació laboral.

Les persones destinatàries finals de l’ajut son:

  • Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, degudament certificat pel Departament de Treball, Afers Social i Família, o resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
  • Persones en situació o en risc d’exclusió social prèviament contractades per empreses d’inserció que s’hagin beneficiat dels incentius a la contractació en les dites empreses. L’interval entre la finalització del contracte en l’empresa d’inserció i el de l’inici en l’empresa ordinària no pot ser superior a 3 mesos.
  • Persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania (RGC).

Quina quantitat em poden donar?

L’import màxim de la quantia de la subvenció per a un any de contracte s’estableix a la Resolució anual de convocatòria i és equivalent al 50% de l’SMI vigent en aquell moment.

La quantia de la subvenció, quan el contracte sigui entre 6 i 12 mesos, s’ha d’ajustar proporcionalment a la durada del contracte. Se subvenciona un màxim de 12 mesos.

Com el puc demanar?

Accedeix al tràmit a través del següent enllaç.

Normativa relacionada:

Resum detalls

Ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball per a fomentar la integració de persones vulnerables

Dates
Del 02/06/2022 al 30/09/2022

Categories

Organisme gestor Departament d'Empresa i Treball