Programa de suport en el procés de transformació digital de les empreses


Termini

Previsió: setembre 2022

Des del dia  16 de juny de 2022 a les 9h i fins  13 de juliol de 2022 a les 14h

Qui ho pot sol·licitar?

Els professionals autònoms i empreses titulars d’establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer i de parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Poden ser persones beneficiàries d’aquestes subvencions:

Les persones professionals autònomes que estiguin donats d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda i centrals de compra), donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques, i les administracions locals i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats.

Als efectes d’aquesta convocatòria s’entenen com empreses de serveis a la persona aquelles que presten les activitats empresarials que es relacionen a continuació: Tallers mecànics. Serveis fotogràfics. Copisteries i arts gràfiques. Serveis de reparacions. Tintoreria i bugaderies. Perruqueria i salons d’estètica i bellesa. Bars, cafeteries i restaurants. Serveis de menjar preparat i càtering. Agències de viatges detallistes

Als efectes d’aquestes bases reguladores s’entenen com empreses de comerç aquelles que presten les activitats empresarials de comerç al detall, quedant exclosos expressament les empreses fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.

Què subvenciona?

L’objectiu dels ajuts és:

  • Potenciar el coneixement i la incorporació de noves tecnologies digitals per augmentar la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses de comerç i dels serveis, i les parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.
  • Facilitar d’eines a les empreses que els permetin adaptar-se al nou model de negoci on es potencií la omnicanalitat creant estratègies que integrin botiga física i online per millorar l’experiència de compra dels clients.
  • Millorar el posicionament i la presència a internet del sector del comerç i dels serveis per tal d’adaptar-se i fer front a la nova situació i enfortir les seves capacitats i fer-lo més competitiu en l’era post-Covid19.

Les accions subvencionables es divideixen en:

  • Webs personalitzades amb sistemes informàtics que permetin la gestió, l’actualització de continguts, la mètrica, que siguin disponibles en diferents dispositius, és a dir responsives, multiidioma i que continguin un directori que faciliti la cerca a l’espai web.
  • Accions de promoció i campanyes de comunicació i màrqueting digital, com enllaços patrocinats o SEM, campanyes de pagament per clic, de posicionament SEO, campanyes d’afiliats, publicitat online, etc. En cas que aquestes accions siguin en perfils de xarxes socials, s’ha de justificar degudament el per què de la seva elecció i han d’estar integrats a la web de l’empresa.
  • Creació de botigues online a partir d’un establiment físic, sempre que es faciliti la recollida en l’establiment físic.
  • Digitalització del punt de venda a peu de carrer per a dotar l’establiment físic de tecnologies que millorin els seus processos (cartelleria digital, beacons, etiquetes electròniques, etc).
  • Contractació o realització de projectes d’estratègia digitals que tinguin com a finalitat l’omnicanalitat del negoci, és a dir, inversions que incorporin una visió digital i tecnològica de 360º, adquisició d’ERP i CRM que integrin informació i coneixement dels clients, tecnologia que permeti la predicció i l’aprofitament de dades que facilitin la personalització i d’eines d’automatització de processos per a la gestió diària de les empreses de comerç i digital.
  • Projectes i estudis de consultoria digital per a l’assessorament especialitzat, per tal d’assegurar l’èxit en la implementació de solucions i serveis tecnològics necessaris per a la posada en marxa de l’estratègia de transformació digital de l’empresa.

Quina quantitat em poden donar?

La subvenció cobreix fins el 50% de les despeses totals subvencionables amb un màxim de 5.000 euros.

Com el puc demanar?

Accedeix al tràmit en el següent enllaç.

Tota la informació de la convocatòria la trobaràs en el següent enllaç.

Resum detalls

Programa de suport en el procés de transformació digital de les empreses

Dates
Del 16/06/2022 al 13/07/2022

Categories

Organisme gestor Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya