Ajut de minimis destinat a la promoció i el foment de la venda de proximitat (2021-2022)


Termini

De l’1 al 15 de juliol de 2021.

Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser beneficiàries d’aquest ajut:

  • Les associacions, fundacions, federacions, amb personalitat jurídica, privades, sense ànim de lucre
  • Les cooperatives amb agrobotiga on efectuïn venda de productes agraris i agroalimentaris de proximitat

En tots els casos caldrà que algun dels seus membres sigui o bé titular d’una explotació agrària o bé una agrupació de productors agraris i, en ambdós casos, que estiguin adherits a la venda de proximitat d’acord amb el Decret 24/2013.

Què subvenciona?

L’objecte de l’ajut és la promoció i el foment de la venda de proximitat a Catalunya, mitjançant tota aquella acció de promoció al territori que inclogui el logotip identificatiu fins al punt de venda. . Les persones beneficiàries han de realitzar i pagar les actuacions objecte dels ajuts entre el 2 de setembr de 2021 i l’1 de setembre de 2022, ambdós inclosos, i justificar-les com a màxim el 20 de setembre de 2022.

Les despeses subvencionables son:

  •  Activitats de promoció de la venda de proximitat
  • Les despeses de contractació d’una única persona dinamitzadora (amb caràcter laboral o de serveis) per a la promoció de la venda de proximitat

Quina quantitat em poden donar?

L’import total rebut de l’ajut serà el 70% del total de la despesa justificada i dins d’aquest 70%, les despeses del dinamitzador no poden ser més del 50%.

En tot cas, l’import de l’ajut no pot ser superior a 30.000 euros per persona beneficiària i convocatòria.

Aquesta convocatòria concreta té una dotació inicial de 228.000 euros.

Com el puc demanar?

Tota la informació de la convocatòria i sol·licitud de l’ajut la trobaràs en el següent enllaç

Resum detalls

Ajut de minimis destinat a la promoció i el foment de la venda de proximitat (2021-2022)

Dates
Del 01/07/2021 al 15/07/2021

Categories

Organisme gestor Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural