Ajuts al sector apícola en concepte de subvenció per pol·linització


Termini

Del 7 al 28 de maig de 2021

Qui ho pot sol·licitar?

Aquest ajut es dirigeix a les persones físiques o jurídiques, comunitats de béns, professionals de l’apicultura o no, que siguin titulars d’una explotació apícola situada dins l’àmbit territorial de Catalunya.

Què subvenciona?

L’objecte dels ajuts que estableix l’Ordre és afavorir l’increment de la pol·linització que fan les abelles mitjançant el manteniment del nombre d’arnes durant un període mínim de tres mesos abans de la data de la sol·licitud i un període mínim d’un mes després de la seva presentació.

Quina quantitat em poden donar?

L’ajut té caràcter de subvenció directament aplicable al nombre d’arnes de l’explotació apícola per a les quals es demana l’ajut i que compleixen les condicions establertes en aquestes bases reguladores. L’import de l’ajut no pot ser superior a 8,50 euros per arna, en el cas de persones apicultores professionals, i de fins a un màxim d’1,50 per arna, en el cas de persones apicultores no professionals.

Com el puc demanar?

Tota la informació de la convocatòria la trobaràs en el següent enllaç

Resum detalls

Ajuts al sector apícola en concepte de subvenció per pol·linització

Dates
Del 07/05/2021 al 28/05/2021

Categories

Organisme gestor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Generalitat de Catalunya