Ajuts per a inversions relacionades amb la transformació i la comercialització de productes agrícoles corresponents a l’anualitat 2021


Termini

Del 30 d’abril al 14 de maig de 2021

Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser beneficiàries dels ajuts les cooperatives agràries dedicades a la transformació i comercialització de productes agraris constituïdes legalment i les entitats associatives agràries de caràcter agroalimentari que sota la fórmula jurídica de cooperativa, societat agrària de transformació o societat mercantil que desenvolupin l’activitat empresarial subvencionada a Catalunya.

Què subvenciona?

El principal objecte dels ajuts és el foment de la millora de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries mitjançant la concentració i la intercooperació, com a factor d’incentivació que contribueixi a incrementar la dimensió econòmica i social de les cooperatives agroalimentàries, potenciar les zones rurals i facilitar-ne el desenvolupament, amb l’adopció de mesures de modernització, de gestió empresarial i de comercialització que n’augmentin la competitivitat.

Quina quantitat em poden donar?

L’ajuda es donarà en funció del tipus d’actuació sol·licitada.

Com el puc demanar?

Tota la informació de la convocatòria la trobaràs en el següent enllaç

Consulta també les bases reguladores de l’ajut en el següent enllaç

Resum detalls

Ajuts per a inversions relacionades amb la transformació i la comercialització de productes agrícoles corresponents a l’anualitat 2021

Dates
Del 30/04/2021 al 14/05/2021

Categories

Organisme gestor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Generalitat de Catalunya