Subvencions per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+ 2024


Termini

Fins al 15 de juliol 2024

Qui ho pot sol·licitar?

Joves de 18 a 29 anys (inclosos) inscrits al Programa de Garantia Juvenil abans de donar-se d’alta com a autònoms.

Requisits específics.

  • Estar inscrit com a beneficiari al Programa de Garantia Juvenil.
  • Tenir entre 18 i 29 anys.
  • Haver iniciat l’activitat econòmica com a autònom dins el període establert.
  • Elaborar un pla d’empresa sòlid.
  • No estar contractat per compte d’altri durant el període subvencionable.
  • Mantenir l’activitat econòmica de manera ininterrompuda durant 18 mesos.
  • Complir altres requisits específics de la convocatòria.

No en poden ser beneficiàries:

  • Les persones joves que, malgrat complir els requisits per accedir a aquesta convocatòria d’ajuts, en l’edició anterior a aquest Programa ja hagin gaudit de la modalitat d’ajuts que regulen les resolucions de convocatòries d’ajuts dels anys 2017, 2018, 2019 i 2020.

Què subvenciona?

L’objecte és promoure i facilitar la inserció laboral dels joves menors de 30 anys mitjançant l’autoocupació.

L’activitat subvencionada consistirà en l’acció d’iniciar una activitat econòmica o professional com a persona treballadora autònoma per compte propi, mantenir aquesta activitat i romandre en situació d’alta als règims especials de treballadors autònoms, de treballadors del mar o de la mineria del carbó o mutualitat corresponent, durant un mínim de divuit mesos ininterromputs.

Així mateix, i dins el període subvencionable de l’ajut, la persona beneficiària ha de dur a terme amb aprofitament una acció de caràcter formatiu o de suport que contribueixi a millorar la gestió del seu negoci o que estigui relacionada directament amb l’activitat econòmica o professional desenvolupada, d’acord amb el que estableixi la resolució de la convocatòria corresponent.

S’estableixen dues línies de subvencions en la iniciativa d’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+:

  • Línia 1: Per joves amb domicili fiscal en micropobles de Catalunya (municipis amb menys de 500 habitants).
  • Línia 2: Per joves amb domicili fiscal fora dels micropobles de Catalunya.

Les persones treballadores autònomes amb un domicili fiscal ubicat a un micropoble de Catalunya podran sol·licitar, en un únic formulari de sol·licitud, l’ajut per a totes dues línies de subvenció. En aquest sentit, es donarà prioritat a la línia 1 i, en cas de manca de pressupost disponible, optaran a la línia 2.

Quina quantitat em poden donar?

S’ha fixat un mòdul, la referència per determinar la quantia del mòdul és la normativa estatal per la qual es fixa el salari mínim interprofessional per a cada anualitat, amb les 14 pagues prorratejades a 12 mesos, entenent aquesta com una referència objectiva vàlida per a la determinació d’un mòdul econòmic en l’àmbit de les subvencions.

Per aquesta convocatòria la subvenció és d’un import fix de fins a 15.876,00 euros.

Com el puc demanar?

Accedeix al tràmit en el següent enllaç.

Normativa

 

Resum detalls

Subvencions per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+ 2024

Dates
Del 15/05/2024 al 15/07/2024

Categories

Organisme gestor Departament d'Empresa i Treball