Subvencions per obres pel foment de l’ocupació en l’àmbit agroalimentari al municipi de Vinebre


Termini

Des del 4 de juliol de 2023

Qui ho pot sol·licitar?

Persones o entitats propietàries que compleixin les característiques del què es subvenciona.

Què subvenciona?

Obres de nova construcció, renovació, rehabilitació i manteniment d’edificis vinculats a explotacions agroalimentàries en tot el terme municipal, amb la finalitat d’afavorir el foment de l’ocupació del municipi en l’àmbit agroalimentari.

Quina quantitat em poden donar?

La quantia de l’ajut serà del 50% del pressupost que sigui base imposable de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres.

Com el puc demanar?

Petició de la corresponent llicència urbanística o comunicació prèvia d’obres.
Simultàniament o posteriorment, petició escrita de l’ajut que es demana.

En les obres majors, no es podrà atorgar cap subvenció si prèviament no s’ha obtingut la llicència corresponent i abonat l’ICIO que tingui aprovat l’Ajuntament.
Qui no hagi demanat durant els 12 mesos següents a la data d’obtenció de la llicència urbanística, subvenció per aquestes bases, no podrà obtenir l’ajut.

Ajuda | Tel. 977 405 781|ajuntament@vinebre.cat

Normativa relacionada:

Bases reguladores veure pàg 7 endavant

Resum detalls

Subvencions per obres pel foment de l’ocupació en l’àmbit agroalimentari al municipi de Vinebre

Dates
Del 04/07/2023 al 30/12/2023

Categories

Organisme gestor Ajuntament de Vinebre