Subvencions per a l’impuls del Polígon Industrial d’Ascó


Termini

Fins a 31 de desembre de 2022.

Qui ho pot sol·licitar?

Podran ser persones beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques o jurídiques titulars d’una activitat econòmica i a l’empara de la qual arrendin una o més naus industrials de propietat de l’ajuntament d’Ascó al Polígon industrial d’Ascó.

Què subvenciona?

Fomentar i promoure l’arrendament de naus industrials municipals al polígon industrial d’Ascó a fi i efecte de potenciar la implementació
d’empreses en el polígon.

Quina quantitat em poden donar?

La quantia de l’ajuda serà del 75% del cost mensual del cànon de l’arrendament de la nau industrial on es desenvolupi l’activitat empresarial, IVA exclòs.
El període subvencionable serà d’un any, des de la data d’inici de l’activitat, podent-se prorrogar per un termini màxim d’un any més, segons acord de pròrroga dictat de forma expressa.

Com puc demanar-la?

Tota la informació es pot trobar al següent enllaç (veure apartat “19. Subvenció per a l’impuls del polígon industrial d’Ascó”)

Consulta les Bases i la publicació definitiva al BOPT

Resum detalls

Subvencions per a l’impuls del Polígon Industrial d’Ascó

Dates
Del 27/05/2022 al 31/12/2022

Categories

Organisme gestor Ajuntament d'Ascó